• Arama
  • Login
  • Register
  • 0
  • tr
    Türkçe
  • EUR
    EUR

Portekiz'de Altın Vize | Portekiz'de Altın Oturum İzni

Golden Visa / Altın Vize / Golden Residence Permit / Altın İkamet İzni 

Yabancı yatırımcılar için Portekiz’de oturma izni almayı sağlayan bir göç programıdır. 8 Ekim 2012
Yasası, yatırımlar temelinde Portekiz’de Altın Vize’nin (Golden Visa) alınmasına olanak sağlar.

28 Haziran 2013’te gerçekleşen kanun değişikliğinden sonra, Portekiz’de ikamet izni alınması prosedürü daha da sadeleştirilmiştir. 30 Haziran 2015’te ise yabancı yatırımcılar için Portekiz’de ikamet izni kanununa birkaç gerekçe daha eklenmiştir.

Portekiz’de Altın Vize aşağıda belirtilen yollar üzerinden edinilebilir:


- Portekiz’de toplam değeri 500 000 Euro veya üzerinde olan bir gayrimenkulün tek yatırımcı tarafından satın alınması,

- Toplam değeri yenileme masrafları dahil olmak üzere (renovasyon / rekonstrüksüyon) 350 000 Euro veya üzeri olan, en az 30 yıl önce inşa edilmiş veya kentsel dönüşüm bölgelerinde bulunan bir gayrimenkulün satın alımı,

- Sanat üretim aktivitelerine veya milli kültürel mirasları yenileme veya restorasyonlarına 250 000 Euro veya üzerinde yatırım yapmak,

- Portekiz bankalarına 1 000 000 Euro veya üzerinde para transferi gerçekleştirmek.

- En az 10 yeni iş pozisyonu oluşturacak bir şirket kurmak.


Yatırım daha az popüler bölgelerde
yapılıyorsa (nüfus yoğunluğu daha düşük bölgeler: kilometrekare başına 100 nüfus veya GDP oranının milli ortalamanın %75 daha az olduğu bölgeler), belirtilen minimum yatırım miktarı %20 oranında düşürülebilir.


Altın Vize için gerekli koşullardan birini yerine getirmiş kimsenin elde ettiği ayrıcalıklar:


- Bir yıl boyunca geçerli olacak ikamet iznini hızlı ve kolaylıkla elde edilmesi ve bu izni iki yılda bir toplam iki defa uzatma hakkı,

- Altı yıl sonra Portekiz vatandaşlığına başvurma hakkı,

- Avrupa Birliği ve Schengen ülkelerinde sınırsız dolaşım hakkı.


Yatırımcıların Altın Vize elde edebilmeleri için gerekli şartlar:


1) Satın Alma:

- En az 500 000 Euro tutarında veya 30 yıl önce inşa edilmiş bir yapı ise en az 350 000 Euro tutarında gayrimenkul satın almak.

- Satın alınan gayrimenkul 5 yıl süresince tekrar satılamaz (satılsa bile toplam tutarı aynı başka bir gayrımenkul alınmalıdır). Bu durumda, gayrimenkulün kiraya verilmesinde veya turizm, ticaret veya başka amaçlarla kullanılmasında herhangi bir kısıtlama yoktur.

- 08/10/2012 tarihinden önce satın alınan gayrimenkuller bu programa dahil edilemez. Belirtilen tarihten sonra kredi ile alınmış gayrimenkuller de bu programa dahil değildir.2) Portekiz Ekonomisine Yatırım:

- 1 000 000 Euro veya üzeri bir miktarda Portekiz bankalarına Avrupa Birliği ülkeleri dışından para transferinde bulunmak,

- Portekiz kanunları yatırımın hangi tipte şirket veya sektörlere yapılması gerektiğini belirtmemişlerdir. Yatırım faaliyetleri Altın Vize alındığı tarihten itibaren 5 yıl içinde tamamlanmalıdır.

- Portekiz Menkul Kıymetler Piyasası Regülatörü ve Yönetim Kurulu onaylı Portekiz’de kayıtlı ilgili finansal kurum tarafından yapılan yatırımın teyidi.


3) Şirket Kurmak:

- Bulunduğu bölgenin yerel sosyal sigorta kurumunda kayıtlı, en az 10 iş pozisyonu sağlayacak bir iş kurmak.

- Şirket çalışanları Portekiz veya Portekiz’de çalışma izni bulunan başka ülke vatandaşlarından oluşabilir.


Altın Oturum İznine başvuran yatırımcıların, başvurularının ilk senesinde Portekiz'de
toplam 7 gün geçirmeleri gerekir. Sonraki iki yıl boyunca toplam 14 gün ve kalıcı oturum izninin alınmasına son iki sene kala yine toplam 14 günlerini Portekiz'de geçirmeleri gerekir.


Şirket kurarak veya Portekiz’de taşınmaz mülk edinerek olsun, Altın Vize sahibi kişi yatırımından 5 sene sonra süresiz oturma iznine ve 6 sene sonra Portekiz vatandaşlığına başvuru hakkını elde eder.


Altın Vize başvurusunda gerekli belgeler:- Pasaport (geçerli seyahat belgesi) herhangi bir Schengen vizesi ile,

- Başvuran kişinin Portekiz’de ikametinin yasal kanıtı,

- Portekiz’de geçerli sağlık sigortası,

- Başvuru sahibinin daha önce yaşadığı ülkenin yasal kurumlarından edineceği sabıka kaydı,

- Portekiz Göç ve Sınırlar Servisi (SEF) tarafından başvuru sahibinin kişisel bilgilerinin doğrulanması,

- Portekiz’deki gayrimenkulün, başvuru sahibi kişiye ait olduğunu doğrulayan belge,

- Başvuru sahibinin vergi yükümlülüklerini yerine getirdiğini doğrulayan belge (vergi ve gümrük idaresi ve sosyal servis kurumlarında, kişinin ödeyecek herhangi bir bakiyesinin olmadığının ve başvuru sahibinin vergilerini ödeme yeterliliğinin banka hesap özetleriyle belgelenmesi).


Portekiz’de İkamet İzni için Başvuru Masrafları:

€ 517,40 – Yatırımcı için ilk başvuru ücreti ve 80,60 Euro her bir aile üyesi için geçerli ücret.

€ 5 173,60 – Alınacak ilk ikamet izni için devlet vergisi ( her aile üyesi için aynı miktar).

€ 517.40 – Yatırımcının ikamet izninin uzatılması için başvuru ücreti ve 80,60 Euro her bir aile üyesi için geçerli ücret.

€ 2 586,80 – İkamet iznini uzatma / yenileme vergisi ( İki yılda bir her bir aile üyesi için).

Belgelerin teslim süreci, başvurunun değerlendirilme süresi ve onaylanma prosedürü:
*9 Ocak 2017 tarihli düzenleme ile getirilen yenilikler


Yatırımın yapıldığına dair belge de dahil olmak üzere bütün dökümanlar tek seferde ve birlikte teslim edilir. Belgelerin eksik veya hatalı olması durumunda, SEF (Yabancılar ve Sınırlar Servisi) başvuru reddini hemen bildirir; başka bir deyişle, SEF başvurunuzu gayrimenkul satın alımınının veya yapılan yatırımın belgesi de dahil olmak üzere bütün belgeleriniz tam ve eksiksiz olduğunda yapmalısınız. Yatırımcı başvurusunu kendisi gerçekleştiremeyeceği durumlarda, avukatına vekaletnamesini vererek. belgelerin teslim edilmesini avukat üzerinden gerçekleştirebilir. Başvurusu SEF tarafından onaylandıktan sonra yatırımcının bizzat ilgili makamda biyometrik bilgilerini vermesi gerekir.

- SEF başvurunun yapıldığı tarihten itibaren 90 gün içerisinde teslim edilen belgeleri inceler ve başvurunun geçerliliğine göre sonucu bildirir. Bu süre bazı ek belgelerin istendiği durumlarda uzayabilir.

- Bütün gerekli belgelerin teslim edilmesi ve belirtilen şartların karşılanması durumunda onay işlemi 90 ila 120 gün arasında sonuçlanır.

- SEF’ten gelen olumlu cevaptan itibaren 60 gün içerisinde devlet harçlarının ve başvuru sahibinin biyometrik bilgilerinin teslim edilmesi gerekmektedir.

- Ilk senenin sonunda ikamet iznini yenileme zamanı geldiğinde, tüm belgeler yine eksiksiz ve tam olmalıdır ve yenilemenin şahsen yapılması gerekmektedir. SEF yenileme işlemini en fazla 60 gün içinde tamamlamakla yükümlüdür. 60 gün içerisinde bir sonuç çıkmaması durumunda, otomatik olarak onaylanmış kabul edilir.


Şirketimiz MICHAEL & JENEVA PORTUGAL PROPERTY, Portekiz’de gayrimenkul sahibi olunması yolu ile oturum izni kaydının yapılması konusunda hizmet sunmaktadır.
Portekiz’de yabancı uyrukluluların yasallaştırılması konusunda kapsamlı tecrübeye sahibiz ve Portekiz’de oturma izninin kayda alınmasına ilişkin ilk istişareden, oturum izninin elde edilmesi sürecine kadar yatırımcıya geniş yelpazede danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

İkamet İzni / Altın Vize / Golden Visa

Portekiz’de İkamet İzni elde edilmesi ile ilgili daha fazla bilgi için Whatsapp: +90 538 866 16 61, E-mail: bilgi@yatirimveikamet.pt

+90 538 866 1661